Technické údaje

PODMÍNKY VÝBĚRU KOL A POJEZDOVÝCH KOLEČEK

Nosnost
Pro stanovení nosnosti kolečka je potřebné vědět na jaký účel a v jakých podmínkách budou kolečka použita. Základní parametry potřebné k výpočtu nosnosti jsou: vlastní hmotnost transportního zařízení, maximální hmotnost nákladu, počet použitých koleček a bezpečný faktor. Požadovaná nosnost se stanoví následovně:

              V + O              
N   =   ________      .  β
                  n

N = požadovaná nosnost pojezdového kolečka a kola /kg/
V = vlastní hmotnost transportního zařízení /kg/
O = maximální hmotnost nákladu /kg/
n = počet použitých pojezdových koleček a kol /ks/

ß = bezpečnostní faktor – stanovuje odchylky normalizovaných podmínek /STN EN 12 527,12 532 od reálných, které zahrnují povrch podlahy, rychlost zařízení, výšku prahů, sklon spádů, rovnoměrnost rozložení zatížení, směr pohybu pojezdového kolečka a kola, teplotu +15°C až +28°C/.

Rozdíl mezi testovanými podmínkami a reálnými podmínkami zohledňuje bezpečnostní faktor. Hodnotu bez faktoru může stanovit jen konstruktér, který pozná pracovní podmínky a všechny rozhodující faktory použití kol a pojezdových koleček jako i příslušné STN.

Doporučené hodnoty bezpečnostního faktoru:

ß = 1,3 – 1,5 – ruční manipulace ve standardních podmínkách, rovná litá podlaha, občasná manipulace
ß = 1,6 – 3,9 – ruční manipulace ve zhoršených podmínkách – šikmé výjezdy, nerovnosti na vstupech do výtahů, nerovnosti podlahy, na výjezdové rampy aut, častá manipulace
ß = 4,0 a víc – při zařízeních tahaných strojem v nepřetržitých provozech, celkově náročné podmínky nikoliv však na hnané aplikace.

V katalogu jsou udávané dynamické nosnosti kol a pojezdových koleček zodpovídající normě DIN EN 12530, 12532 / rychlost 4 km/hod.;
výška překážky 2,5% z průměru kola – pro kola s tvrdostí obruče ≥ 90° Shore;
výška překážky 5,0% z průměru kola – pro kola s tvrdostí obruče < 90° Shore;
testovací teplota od 17°C do 23°C;
vlhkost vzduchu od 40% do 70%;
délka jízdy je 15 000 x obvod kola.

Uvedené údaje k produktům se vztahují k technicky ideálním podmínkám. Odlišnosti závisí od podmínek konkrétního případu a od dodržení návodů a upozornění.  

Rozběhový a valivý odpor

Je určený silou, kterou je nutné vynaložit na překonání odporu prostředí a manipulačního zařízení pro rozjezd a jízdu transportního zařízení.
Rozběhový a valivý odpor je ovlivněný :
A. Faktor prostředí – kvalita podlahy /nerovnosti, sklony, výmoly, hrany prahů, plošin /teplota okolí, chemická zátěž
B. Faktor odporu vznikajícího v manipulačním zařízení – materiál obruče, průměr kol, typ ložiska, hmotnost transportního zařízení, hmotnost nákladu
Každý z uvedených faktorů má vliv na lehkou manévrovatelnost a pohyblivost zařízení . 

Obruč kola
Typ obruče má prvořadý význam pro výběr vhodného kola, které má nejlépe vyhovovat danému druhu a podmínkám použití. Vhodnost obruče vychází z požadavku na nosnost, povrchu podlahy, funkci zařízení, frekvenci používaní, vnějších podmínek, požadavek hlučnosti a valivého odporu.

Typy obruče :

a./ celogumová obruč – tzv. standardní gumová obruč, tvrdost 85 ˚Shore A;
barva: černá, šedá;
teplotní rozpětí – 30 až +80 ˚C
Jsou nárazuvzdorné, tlumí vibrace, šetrné k povrchu, tichý chod.
Nejsou vhodné na dlouhodobé stání při max. uváděné zátěži, v takovém případě mohou být dlouhodobě zatížené 40% tabulkovou zátěží. Nejsou odolné vůči zředěným kyselinám a olejům.
Používá se hlavně na přístrojová transportní kolečka. Je nejrozšířenější pro svoji výhodnou cenu má široké spektrum možností použití – sklady, malé výroby a provozy.

b./ elastická gumová obruč – je zhotovená ze speciální gumové směsi, velmi kvalitní obruč, šetrná k podlaze, se schopností přenášet vysoké zatížení a překonávat nerovnosti, tvrdost 65-75 ˚Shore A;
barva :černá, šedá;
teplotní rozpětí – 30 až +80 ˚C. Používá se na přístrojová a transportní kola, pro nerovné podlahy

c./ termoplastická gumová obruč – je zhotovená z gumového elastomeru s tvrdostí 85 +/- 3 ˚Shore A; bezestopá  -nebarví podlahu;
barva – šedá; kompaktně spojená s diskem kola, teplotní rozpětí – 20 až +60 ˚C
Používá se na přístrojová a transportní kola, hlavně v interiérech na rovných litých podlahách, splňuje požadavky vzhledu, nízkého valivého odporu a hlučnosti

d./ polyuretanová obruč – je zhotovená z vysoko kvalitního vstřikovaného polyuretanu, který vytváří vysoko kvalitní obruč kola, s neporovnatelně lepšími vlastnostmi jako mají gumové obruče;
tvrdost 98 ˚Shore A; bezestopá, nebarví podlahu;
barva – šedá, hnědá, červená; teplotní rozpětí – 30 až+70 ˚C, výborná odolnost vůči oděru, nebarví podlahu, nízký valivý odpor, odolává olejům, minerálním tukům, kyselinám a zásadám, slabě odolává horké páře a vodě, dodává se i jako elektricky vodivý odpor ≤ 10 4 Ω, podle STN 12 526 /jako vodivý jen v černé barvě/
Používá se na transportní a přístrojová pojezdová kolečka, vhodná na tvrdé pancířové podlahy, vysoká frekvence používaní a na vysokou zátěž.

e./ polyuretanová obruč – litá je reakčně nalitý polyuretanový elastomer chemicky spojený s hliníkovým anebo litinovým diskem /šedá litina/, tvrdost 92 ˚+/-3 Shore A; teplotní odolnost -20 až +70 ˚C .Litý polyuretan je jeden z nejlepších materiálů pro použití na obruč kola, díky vysoké elasticitě, dobré paměti /při dlouhé zátěži nedochází k trvalé deformaci obruče/, vysoká odolnost vůči otěru, nebarví podlahu, tichý chod, nízký valivý odpor, odolný vůči nárazu a vibracím, vysoká chemická odolnost vůči minerálním tukům a olejům, benzínu a parafínovým ředidlům, vůči některým kyselinám a zásadám. Neodolává horké vodě, nasycené páře, aromatickým ředidlům.
Používá se na transportní a těžké transportní zařízení, vhodná na tvrdé podlahy, vysoká frekvence používaní, vysoká frekvence používání a na vysokou zátěž.

f./ polyuretanová obruč – pěnová je zhotovená z pěnového polyuretanu, který vytváří v obruči drobné vzduchové komůrky, které zvyšují elasticitu a pružnost celé obruče, teplotní odolnost -15 až +30 ˚C barva – tmavě šedá, dobře odolná vůči oděru, bezestopá, nebarvící podlahu
Používá se na lehčí typy kol, které mají mít vlastnosti nafukovacího kola a navíc mají být bez údržbové, odolné vůči propíchnutí, na rudly, invalidní vozíky.

g./ polypropylenová obruč – celé kolo tvoří tlakově vstřikovaná termoplastická polypropylenová hmota, odolnost do +60 ˚C, přičemž při zvýšení okolní teploty nad 30 ˚C se snižují udávané nosnosti až o 30%. Obruč je vhodná do potravinářského průmyslu, chemicky nezávadná, lehko se čistí a dezinfikuje, odolná vůči vodním roztokům mnohých anorganických látek, vůči slabým anorganickým kyselinám a zásadám, alkoholu, některým olejům a tukům. Není odolná vůči silným oxidačním látkám. V prostředí aromatických uhlovodíků /benzín, benzol/ může docházet k nabobtnávání materiálu.
Používá se na přístrojová a transportní kolečka do interiéru, na stacionární zařízení, regály, stoly, pohyblivé plošiny.

h./ polyamidová obruč – celé kolo, disk i obruč tvoří vstřikovaný polyamid P6;
barva –přírodní bílá, černá; teplotní odolnost -15 až +80 ˚C, při použití kol v krajním teplotním rozpětím je potřeba mít na paměti snížení vypočítané nosnosti /viz. kapitola Nosnost / až o 40% v závislosti od reálných podmínek. Kola z polyamidu mají lepší mechanické vlastnosti než polypropylenové, jsou odolné vůči oděru, houževnaté, s dlouhou životností, nebarví podlahu, jsou odolné vůči mazivům, olejům, barvám, čistícím prostředkům, rozpouštědlům. Špatně odolávají působení minerálních kyselin, roztoku chloridu zinečnatého.
Používají se na těžká transportní kola a rolovací kolečka, na zařízení s vysokou zátěží a nízkou frekvencí používání, na rovných litých podlahách, dodává se i jako elektricky vodivý, odpor ≤ 10 4 Ω,podle STN 12 526 /jako vodivý jen v černé barvě /

ch./ litinová obruč – celé kolo je z lité oceli STN 42 2415, 42 2420, teplotní odolnost  -100 až +600 ˚C,
k dané teplotě je nutné použít primárně teplotně odolné mazivo, ložisko a při teplotách nad 300 ˚C se částečně snižuje pevnost a tvrdost, které je nutné zohlednit při konstrukčním návrhu. Kola jsou odolné vůči olejům, ocelovým šponám, proti korozi jsou chráněné nátěrem. Špatně překonávají překážky vzhledem k tvrdosti obruče přičemž mohou poškodit podlahu.
Používají se na těžká transportní kola a pojezdová kolečka, na teplotně odolná kola, na rovné podlahy.

i./ teplotně  odolná obruč – celé kolo, disk i obruč je vyrobené z fenolové živice lisováním při vysokém tlaku a teplotě. Kola neobsahují azbest. Teplotní odolnost -30 až +280°C; barva: černá;
způsob uložení : kluzné, válečkové ložisko. Kola mají nízkou odolnost pro časté používaní na drsném povrchu a pro přejezd přes prahy a vysokou náchylnost k oděru.
Používají se v lakovnách, ve vypalovacích pecích, speciálních zařízení s požadavkem na teplotní odolnost.

Disk kola je nosná část kola, do jeho středu se osazují příslušné typy ložisek, na vnějším průměru je mechanicky nebo chemicky uchycená obruč kola

Typy disků :
a./ plastové – vyrobené z plastů – polypropylen, polyamid, recyklovaný plast
b./ ocelové – dělené plechové výlisky spojené nýty, šrouby, svařením
c./ hliníkové – hliníková litina, jednodílný disk, dvojdílný disk sešroubovaný
d./ litinové – šedá litina , STN 42 2415, 42 2420, jednodílný disk, povrchově upravený nátěrem proti korozi

Výběr disku ovlivňují požadavky nosnosti, chemické odolnosti, prostředí, teploty, vodivosti, vzhled.

Ložisko kola – výběr vhodného typu ložiska má velký vliv na lehkou pohyblivost manipulačního zařízení a na délce životnosti kola.

Typy ložisek :
a./ kluzné ložisko – jednoduché, nenáročné, bez údržbové uložení, odolné vůči nárazům a korozi, vhodné na použití pro malé rychlosti s malou frekvencí používaní a ve vlhkém prostředí, u kol s plastovým diskem je ložisko tvořené materiálem jeho disku, v ostatních případech je vyrobené z polyamidu
b./ válečkové ložisko – valivé uložení, dlouhodobě bez údržbové, odolné vůči nárazům, tvoří ho ocelové válečky vložené do plastové klece, přičemž vnitřní kroužek tvoří hladko tažená trubka tr.11 , vnější kroužek tvoří materiál disku, všechny ocelové prvky tohoto ložiska jsou z nekalené oceli a proto toto ložisko není vhodné do těžkých podmínek s vysokou frekvencí používaní
c./ kuličkové ložisko /přesné/ – jednořadové radiální kuličkové ložisko splňuje ty nejvyšší nároky na lehký, komfortní chod, vysokou nosnost, jízdní vlastnosti, provozní odolnost. Všechny funkční časti tohoto ložiska jsou z kalené oceli, proto jsou vhodné hlavně pro kola na vysoké zatížení s vysokou frekvencí používaní.